دی ۷, ۱۳۹۷

جراحی لوزه و لوزه سوم:

مشکلات لوزه می‌تواند در کودکان و بزرگسالان ایجاد شود،که گاهی درمان های دارویی موفقیت امیز نخواهد بود و نیاز به جراحی می‌باشد . لوزه ها بافت […]